Miljö

-

Vi på Warfvinge måleri har en strävan att ständigt förbättra verksamheten genom att rikta den mot minskad miljöpåverkan och uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.

Vi är övertygade om att en god kvalitet, ett gott miljöarbete och den bästa arbetsmiljön går att kombinera.

Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare och kunder får fortlöpande utbildning och information om miljöpåverkan.

Genom att aktivt arbeta med dessa frågor är vi säkra på att vi ökar vår kundnöjdhet, minskar vår negativa miljöpåverkan och höjer vår arbetsmiljöprestanda.