Rivningsarbeten

Vi utför rivningsarbeten i t.ex. badrum, omklädningsrum, kök, lägenheter, tvättstugor.

Vid rivningsarbeten källsorteras och återvinns allt avfall. Detta för att säkra upp de miljökrav vi har på oss själva och som våra kunder förväntar sig.